• +48 600 410 388
  • +48 504 452 233
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pn - Pt: 8:00 - 16:00

ARNICA S.C.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, w załączeniu przesyłamy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. ArnicA S.C. - w ramach wzajemnych relacji biznesowych- przetwarza przekazane przez Państwa dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ArnicA s.c. z siedzibą przy ulicy Polnej 9, 42-350 Koziegłowy, REGON 240674528, NIP 6252343145 (dalej jako ARNICA)

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z nami:

• listownie na adres: Polna 9, 42-350 Koziegłowy,
• mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• telefonicznie pod numerem: 34 323 08 14.


3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

• wykonania umowy zawartej z naszym kontrahentem, który wskazali Państwo jako osobę kontaktową .Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ARNICA (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość wykonywania Umowy;
• tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrze Administratora;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• spełnienia ciążących na ARNICA obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych nałożonych na ARNICA (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem Administratora niezbędne.


5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

• upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe);
• świadczące usługi:
o z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
o informatyczne i nowych technologii,
o obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
o płatnicze,
o księgowo - finansowe,
o audytorskie i kontrolne,
o prawne i windykacyjne;
o podwykonawstwa w świadczeniu zleconych przez Klienta usług w imieniu Administratora.


6. ARNICA będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących okresach, zależnie od celu:
• wykonania Umowy – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia tej Umowy lub wcześniejszego otrzymania od naszego kontrahenta informacji, że nie jest już Pani/Pan jego osobą kontaktową;
• ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu uwzględniania sprzeciwu wniesionego przez Państwa lub naszego kontrahenta;
• wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ARNICA - do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa.


7. Na podstawie RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych praw należy skontaktować się z ARNICA przy użyciu danych wskazanych powyżej.


8. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.


9. Na podstawie RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich przetwarzanie. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu należy skontaktować się z ARNICA – przy użyciu danych wskazanych powyżej.